Publicatie

Publication date

Kwaliteit van palliatieve zorg: behoeften van terminale patiënten en naasten.

Groot, A. de, Francke, A.L., Willems, D.L. Kwaliteit van palliatieve zorg: behoeften van terminale patiënten en naasten. Verpleegkunde: 2000, 15(2), p. 91-103
In deze bijdrage wordt een kwalitatief onderzoek gepresenteerd naar de behoeften van terminale patiënten en naasten met betrekking tot de kwaliteit van palliatieve zorg. Daarbij wordt de kwaliteit van palliatieve zorg. Daarbij wordt de kwaliteit van palliatieve zorg gedefinieerd als het oordeel van terminale patiënten en naasten over de wijze, waarop palliatieve zorg georganiseerd is en verleend wordt door professionele of vrijwillige zorgverleners. In kwalitative interviews noemen patiënten en naasten een aantal behoeften die te maken hebben met de organisatie van zorg. Zo vindt men het behoeften die te maken hebben met de organisatie van zorg. Zo vindt men het essentieel dat palliatieve zorg beschikbaar is en snel geleverd wordt zodra zij die zorg nodig hebben. Ook vinden patiënten en naasten het belangrijk dat de zorg continu is, bijvoorbeeld bij een overgang van de ene instelling of zorgverlener naar de andere. Tevens vindt men het bgealngrijk dat de organisatie van zorg flexibel is, zodat ingespeeld kan worden op hun persoonlijke wensen. Daarnaast noemen patiënten en naasten behoeften die te maken hebben met de bejegening door zorgverleners, te weten aandacht voor comfort, een persoonlijke benadering en respect voor autonomie en waardigheid. Aan het eind van dit artikel wordt onder meer ingegaan op de consequenties die de in kaart gebrachte behoeften moeten hebben voor het aanbod van palliatieve de in kaart gebrachte behoeften moeten hebben voor het aanbod van palliatieve zorg. (aut.ref.)