Publicatie

Publication date

Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging.

Wagner, C., Stoop, A.P., Temmink, D., Bakker, D.H. de. Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. Utrecht: Tijdstroom, NIVEL, Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging, 1997. 182 p. Met diskette.
Download the PDF