Publicatie

Publication date

Kwaliteitszorg in het Algemeen Maatschappelijk Werk: de stand van zaken in 2001.

Sluijs, E.M., Wagner, C. Kwaliteitszorg in het Algemeen Maatschappelijk Werk: de stand van zaken in 2001. Utrecht: NIVEL, 2001. 45 p.
Download the PDF