Publicatie

Publication date

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking.

Waverijn, G., Rijken, M. Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download the PDF