Publicatie

Publication date

Leven met COPD vraagt om lef.

Heijmans, M. Leven met COPD vraagt om lef. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download the PDF
COPD is een ziekte die veel ongemak met zich meebrengt. Toch lukt het een deel van de patiënten er goed mee te leven. Dat vraagt wel om lef: een actieve instelling en vertrouwen om met kortademigheid en andere klachten om te gaan. COPD is een Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekten: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronische obstructieve longziekten worden gekenmerkt door een vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt. De luchtwegvernauwing is permanent en grotendeels onomkeerbaar. Chronische bronchitis en emfyseem zijn de belangrijkste aandoeningen die tot COPD worden gerekend. Kenmerkende klachten zijn: chronisch hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid. COPD komt vooral voor op oudere leeftijd en heeft een progressief verloop. In Nederland leven circa 320.000 mensen met een diagnose COPD. Wereldwijd is COPD de vierde doodsoorzaak. Sinds 2001 volgt het NIVEL de situatie van mensen met astma en COPD in Nederland. Hiervoor is een panel samengesteld van mensen met een medische diagnose astma of COPD. Bij deze mensen wordt jaarlijks op vaste tijdstippen informatie verzameld over hun kwaliteit van leven, maatschappelijke positie, zelfzorg en zorggebruik. Het nderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het Astma Fonds.
Mensen met COPD ervaren de kwaliteit van hun leven zeer verschillend. Dit hangt natuurlijk samen met de ernst van de COPD. Maar ook met het vertrouwen dat ze hebben in hun eigen mogelijkheden om met kortademigheid om te gaan. Mensen die het gevoel hebben dat zij hun kortademigheid op een positieve manier kunnen beïnvloeden of onder controle houden - dit heet self-efficacy, je kan het ook lef noemen - hebben minder fysieke klachten, minder mentale problemen, voelen zich vitaler en hebben minder last van hun COPD in het sociale leven. Iemand met COPD verwoordde het zo: "Ik moet er méé leven, maar ik wil er niet náár leven." Monique Heijmans (onderzoeker bij het NIVEL): "Lef krijgen, valt te leren. COPD patiënten willen dit vaak ook leren. Voor zorgverleners ligt hier een belangrijke taak."