Publicatie

Publication date

Meer inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg door koppeling van routinematige registraties – is dat haalbaar?

Esch, T.E.M. van, Coppen, R., Engels, Y., Reyners, A., Heide, A. van der, Francke, A.L. Meer inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg door koppeling van routinematige registraties – is dat haalbaar? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 2018, 15(2), 5-19
Download the PDF