Publicatie

Publication date

Naar patiëntgerichte hulpverlening.

Dulmen, S. van. Naar patiëntgerichte hulpverlening. HarteZorg: Magazine voor Hart en Vaatpatiënten: 2000(6), 41
Download the PDF