Publicatie

Publication date

Ondersteuningsteams palliatieve zorg: een studie naar de stand van zaken.

Francke, A.L., Hulshof, N.A. Ondersteuningsteams palliatieve zorg: een studie naar de stand van zaken. Utrecht: NIVEL, 1998.
Download the PDF
Palliatieve zorg, de zorg die gericht is op verlichting van lijden in de brede zin van het woord, is in Nederland in een stroomversnelling terecht gekomen. Zo zijn recent diverse 'ondersteuningsteams palliatieve zorg' van start gegaan. Deze ondersteuningsteams geven advies en ondersteuning aan zorgverleners en eventueel ook aan patiënten en naasten. Dit rapport geeft een systematisch overzicht van de werkwijze van Nederlandse ondersteuningsteams palliatieve zorg. Tevens wordt inzicht gegeven in succes- en faalfactoren en randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet en implementatie van dergelijke teams. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de methoden en uitkomsten van evaluatiestudies die in Nederland en daarbuiten op dit terrein zijn uitgevoerd.