Publicatie

Publication date

Onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek van disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Wagner, C., Lombarts, K., Mistiaen, P., Loerts, M., Friele, R., Bruijne, M. de. Onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek van disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2013. 54 p.
Download the PDF