Publicatie

Publication date

Onderzoek naar de ervaringen van mensen met comorbiditeit: de hoogste tijd.

Heijmans, M., Bos, T. van den. Onderzoek naar de ervaringen van mensen met comorbiditeit: de hoogste tijd. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine: 2004, 15(1), 8-11
Read online
Terwijl comorbiditeit een vertrouwd fenomeen is voor vele chronische zieken, is het onderzoek ernaar pas het afgelopen decennium op gang gekomen. Voor chronisch zieken en gehandicapten is het de hoogste tijd dat hun levenservaringen doorklinken in het onderzoek. Comorbiditeit stelt chronisch zieken voor gedeelde problemen. Voor de Chronsich Zieken en Gehandicaptenraad en de samenwerkende Gezondheidsfondsen is dit de reden geweest de krachten te bundelen en actie te ondernemen om een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van comorbiditeit te ontwerpen. Hiertoe hebben het NIVEL en het AMC een achtergrondstudie verricht naar de gevolgen van comorbiditeit voor de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij zijn de gevolgen vanuit drie invalshoeken in kaart gebracht: via een inventarisatie van de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp in de periode 1993-2001, een expertronde onder onderzoekers, patient-experts en andere deskundigen, en een discussieronde met ervaringsdeskundigen. (aut. ref.)