Publicatie

Publication date

Ontwikkeling en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg.

Claessen, S.J.J., Francke, A.L., Brandt, H.E., Pasman, H.R.W., Putten, M.J.A. van der, Deliens, L. Ontwikkeling en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 2010, 10(2), 3-10
Download the PDF
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg. Fase 1 bestond uit de inventarisatie van bestaande relevante kwaliteitsindicatoren en -documenten. In Nederland bleken nog geen uitgewerkte kwaliteitsindicatoren specifiek over de palliatieve zorg te bestaan. Internationaal (voornamelijk in de VS) waren er wel al kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg, maar deze bestreken meestal maar één specifieke setting of doelgroep. In fase 2 hebben focusgroepsgesprekken met professionele zorgverleners en vrijwilligers, evenals interviews met patiënten en nabestaanden, aanvullende bouwstenen gegeven
voor de ontwikkeling van de indicatoren. Verschillende conceptversies van de indicatorenset zijn onder toezicht van experts en een begeleidingscommissie getoetst. In fase 3 is een concept-indicatorenset op haalbaarheid en bruikbaarheid uitgetest bij patiënten en nabestaanden op veertien locaties. De bruikbaarheid en haalbaarheid bleken over het algemeen goed te zijn.
In fase 4 is de indicatorenset nogmaals aangepast. Uiteindelijk ligt er nu een set kwaliteitsindicatoren die gebruikt kan worden in meerdere sectoren. Het grootste deel (33 indicatoren) gaat over de zorg aan patiënten zelf en een wat kleiner deel (10 indicatoren) over de begeleiding en nazorg aan naasten. (aut. ref.)