Publicatie

Publication date

Ontwikkelingen op de huisartsenpost: veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015.

Jansen, T., Hoon, S. de, Hek, K., Verheij, R. Ontwikkelingen op de huisartsenpost: veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download the PDF
Aanleiding
Door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel in 2014 en 2015 wordt een toename van de vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren, via de huisartsenpost, verwacht.

Onderzoeksvraag
Heeft er in de periode 2012-2015 een veranderingen plaatsgevonden in de aard van de gezondheidsproblemen en de urgentie van de gezondheidsproblemen die op de huisartsenpost gepresenteerd worden?

Methode
Wij maken gebruik van de routinematig bijgehouden elektronische patiëntendossiers van huisartsenposten die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Wij brengen de veranderingen in beeld met behulp van beschrijvende analyses.

Resultaten
In de periode 2013-1015 is de omvang van de zorgvraag op de huisartsenpost nauwelijks veranderd. Het totaal aantal contacten en de zorgtoewijzing in de vorm van telefonisch consulten, consulten en visites, blijft vrijwel gelijk. Ook zijn er weinig veranderingen in de omvang van de zorgvraag voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende aandoeningen. Wel wordt de zorgvraag vaker als urgent beoordeeld. Het aantal contacten dat een hoge urgentie kreeg toegekend stijgt, het aantal contacten met een lagere urgentie neemt af. De verandering in urgentie-inschatting verschilt sterk per huisartsendienstenstructuur (organisatie van huisartsenposten).

Op basis van ons onderzoekt blijkt er geen specifieke verandering in de zorgvraag van ouderen en zijn de veranderingen in de omvang van de zorgvraag voor psychosociale problemen beperkt. Daarmee zijn er geen aanwijzingen dat de wijzigingen in het zorgstelsel directe invloed hadden op de omvang van de zorgvraag op de huisartsenpost in de periode 2013-2015.