Publicatie

Publication date

Opzet van het panel verpleegkundigen en verzorgenden: haalbaarheidsstudie.

Welling, B.J.M., Hutten, J.B.F., Francke, A.L. Opzet van het panel verpleegkundigen en verzorgenden: haalbaarheidsstudie. Utrecht: NIVEL, 2002.
Download the PDF
Het Nivel heeft in opdracht van het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV) onderzocht of het mogelijk is een Panel van Verpleegkundigen en Verzorgenden te formeren, dat regelmatig schriftelijk ondervraagd kan worden over hun werk en daaraan gerelateerde actuele onderwerpen, zoals zorgverschraling. Hiervoor zijn 3000 verpleegkundigen en verzorgenden uit de bestanden van de uitkeringsinstantie Cadans schriftelijk benaderd met de vraag aan zo’n panel deel te nemen. Uit de 1740 (58 %) respondenten zijn zes deelpanels samengesteld, voor respectievelijk verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen, verpleegkundigen in psychiatrische ziekenhuizen, verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, verzorgenden in het verpleeghuis, verzorgenden in het verzorgingshuis en verzorgenden in de thuiszorg. In totaal doen bijna 600 mensen mee. Het panel is representatief voor leeftijd en geslacht, al zijn mannen licht oververtegenwoordigd. De respons op de eerste enquête, die ging over de aantrekkelijkheid van het beroep, was 85 procent. Publicatie van de resultaten volgt later.