Publicatie

Publication date

Palliatieve zorg in Nederland: een inventarisatiestudie naar palliatieve zorg, deskundigheidsbevordering en zorg voor verzorgenden.

Francke, A.L., Persoon, A., Temmink, D., Kerkstra, A. Palliatieve zorg in Nederland: een inventarisatiestudie naar palliatieve zorg, deskundigheidsbevordering en zorg voor verzorgenden. Utrecht: NIVEL, 1997.
Ieder mens streeft naar een menswaardig bestaan. Daarbij hoort ook een menswaardig sterven. Palliatieve zorg, de zorg die gericht is op verlichting van lijden in de laatste fase van het leven, kan daartoe bijdragen. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de toename van het aantal chronisch zieken zijn enkele van de factoren die er toe bijdragen dat palliatieve zorg hoog op de politieke agenda staat. Het gepresenteerde onderzoek geeft een beeld van het zorgaanbod voor mensen in de laatste levensfase. Eveneens geeft het inzicht in initiatieven gericht op deskundigheidsbevordering van zorgverleners van terminale patiënten. Verder werpt het onderzoek licht op 'zorg voor de zorgenden'. Dit betreft initiatieven die bedoeld zijn om zorgverleners te ondersteunen bij hun zinvolle, maar tegelijkertijd zware werk.