Publicatie

Publication date

Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen.

Graeff, A. de, Mistiaen, P., Graaff, F. de, Muijsenbergh, M. van den, Devillé, W., Galesloot, C., Lamkaddem, M., Geest, S. van der, Francke, A. Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 2012, 12(2), 4-20
Download the PDF
Achtergrond: Het wordt steeds belangrijker dat in de palliatieve zorg rekening gehouden wordt met culturele diversiteit. In dit artikel worden de resultaten besproken van het project ‘Culturele sensitiviteit van richtlijnen palliatieve zorg’, dat tot doel had te komen tot een meer ‘cultuur-sensitieve’ zorg door middel van een handreiking die gebruikt kan worden als aanvulling op bestaande landelijke richtlijnen voor pijn, depressie, misselijkheid/braken, obstipatie en delier in de palliatieve fase. Methode: Het onderzoek beperkt zich tot mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond, omdat zij de grootste niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland zijn. Hiervoor is een systematische literatuurstudie uitgevoerd en zijn expertmeetings georganiseerd met professionals die veel ervaring hebben met de palliatieve zorg aan allochtone patiënten en met (allochtone) patiëntvertegenwoordigers die ervaring hebben met palliatieve zorg. Resultaten: Het literatuuronderzoek en de expertmeetings leverden meer informatie op over algemene onderwerpen t.a.v. palliatieve zorg voor allochtone patiënten dan over bovengenoemde richtlijnspecifieke onderwerpen. Belangrijke thema’s zijn taal en communicatie, informeren over diagnose en prognose, beslissingen rond het levenseinde en de rol van de familie. Conclusie: Op basis van de resultaten van het onderzoek is een handreiking voor palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond opgesteld, waarin de belangrijkste kernpunten zijn samengevat. (aut.ref.)