Publicatie

Publication date

Patientenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens zorg 2003.

Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P., Patiëntenpanel Chronisch Zieken. Patientenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens zorg 2003. Utrecht: NIVEL, 2004. 80 p.
Download the PDF