Publicatie

Publication date

Patiëntgerichte zorg; een zorg voor arts én patiënt.

Dulmen, A.M. van. Patiëntgerichte zorg; een zorg voor arts én patiënt. HarteZorg: Magazine voor Hart en Vaatpatiënten: 2001, 9(4), p. 24-25.