Publicatie

Psychische problemen in de eerste lijn: welke patiënten blijven bij de huisarts en welke patiënten worden doorverwezen?

Prins, M.A., Verhaak, P.F.M., Verheij, R.A. Psychische problemen in de eerste lijn: welke patiënten blijven bij de huisarts en welke patiënten worden doorverwezen? In: NHG-Wetenschapsdag Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2011 'Zorginnovatie: politiek spel of voer voor onderzoekers?' 23 juni 2011, Nijmegen. p. 26.
Gegevensverzameling