Publicatie

Richtlijngebruik door begeleiders: een kant-en-klaar recept?

Bekkema, N., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Richtlijngebruik door begeleiders: een kant-en-klaar recept? NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2011, 37(3), 133-145
Read online
De gemiddelde organisatie voor gehandicaptenzorg heeft 77 richtlijnen en protocollen voor hun begeleiders. Dit artikel beschrijft wat voor soort richtlijnen en protocollen dit zijn en hoe en met welk doel ze worden ingezet. De resultaten zijn gebaseerd op een schriftelijke, voorgestructureerde vragenlijst, ingevuld door 129 kwaliteits- en beleidsmedewerkers uit 118 organisaties (respons 74%). Richtlijnen over medicatie(verstrekking), (het melden van) incidenten en het ondersteuningsplan zijn het belangrijkst in de organisaties. Richtlijnen en protocollen verschillen in de mate waarin begeleiders zich er strikt aan moeten houden. Richtlijnen en protocollen zijn bedoeld voor kwaliteitsverbetering, maar ook om taken te verduidelijken en begeleiders houvast te bieden bij hun werk. Opvallend is dan ook dat begeleiders lang niet altijd betrokken worden bij het opstellen van een richtlijn of protocol. Het artikel eindigt met een aantal hoofdingrediënten voor (verantwoord) richtlijngebruik, waaronder de ontwikkeling van een landelijke richtlijn-databank. (aut.ref.)