Publicatie

Publication date
SMS text messaging to measure working time: the design of a time use study among general practitioners.
Hassel, D. van, Velden, L. van der, Bakker, D. de, Batenburg, R. SMS text messaging to measure working time: the design of a time use study among general practitioners. BMC Health Services Research: 2018, 18(131)
Read online
Gegevensverzameling
Authors (2) of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)