Afgesloten
2014

Landelijk SMS-gebaseerd tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen, 2012-2014

Duur: okt 2012 - mrt 2014

Achtergrond
In het kader van de capaciteitsramingen huisartsen zijn eerder twee projecten uitgevoerd, die hebben aangetoond dat een landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen wenselijk en haalbaar is.

Onderzoeksvraag
Wat is in Nederland de beschikbare capaciteit aan huisartsenzorg, in het bijzonder de patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd van huisartsen?

Methode
Het onderzoek duurt één kalenderjaar, waarbij het streven is dat wekelijks een aantal huisartsen deelnemen, die antwoorden op at random verstuurde SMS-berichten. Aanvullende informatie via enquêtes.

Resultaat
Een nauwkeurige en betrouwbare meting van de door huisartsen gewerkte tijd en de verdeling daarvan over patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden activiteiten t.b.v. ramingen voor het aantal op te leiden huisartsen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Capaciteitsorgaan