Publicatie

Publication date

Succes- en faalfactoren bij ondersteuningsteams palliatieve zorg.

Francke, A.L., Spreeuwenberg, C., Hulshof, N.A. Succes- en faalfactoren bij ondersteuningsteams palliatieve zorg. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 1999, 77(8), p. 479-484.