Publicatie

Publication date

Succes- en faalfactoren bij ondersteuningsteams palliatieve zorg.

Francke, A.L., Spreeuwenberg, C., Hulshof, N.A. Succes- en faalfactoren bij ondersteuningsteams palliatieve zorg. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 1999, 77(8), 479-484
In dit artikel wordt ingegaan op factoren die in negatieve of positieve zin invloed uitoefenen op de opzet of implementatie van ondersteuningsteams op het gebied van palliatieve zorg. Uit interviews met contactpersonen van ondersteuningsteams komen diverse beïnvloedende factoren naar voren. Voor het grootste deel hebben deze factoren te maken met samenwerking. Daarnaast zijn er beïnvloedende factoren genoemd die te maken hebben met de samenstelling of met de financiering en organisatie van een ondersteuningsteam. In het laatste deel van het artikel wordt beschreven hoe met deze factoren bij de opzet van een ondersteuningsteam in Maastricht rekening wordt gehouden. (aut.ref.)