Publicatie

Publication date

Te veel mensen met COPD bewegen te weinig.

Heijmans, M. Te veel mensen met COPD bewegen te weinig. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download the PDF
Ruim een vijfde (21%) van de mensen met de luchtwegaandoening COPD heeft te weinig lichaamsbeweging. Terwijl dit landelijk acht procent is – beduidend minder – en het ministerie van VWS ernaar streeft dit gemiddelde nog terug te dringen tot zeven procent. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) uitvoerde voor het Astma Fonds. Het merendeel van de mensen met COPD is 65+ en beweegt zich bijna alleen nog in huis. Sporten buiten de deur zou niet alleen goed zijn voor hun conditie, maar kan hen bovendien helpen tegen een sociaal isolement. Uit het onderzoek komt verder naar voren, dat de helft van de mensen met COPD die te weinig bewegen wél meer aan lichaamsbeweging zou willen doen. Maar het komt er niet van door hun veelal slechtere gezondheid en het ontbreken van passende voorzieningen en begeleiding. Bovendien is sporten voor veel van hen te duur. “Er zijn dus voldoende aanknopingspunten voor verbetering”, stelt onderzoeker Monique Heijmans.