Publicatie

Publication date

Transmurale zorg in Nederland: een inventarisatiestudie in opdracht van ZON.

Francke, A.L., Persoon, A., Kerkstra, A. Transmurale zorg in Nederland: een inventarisatiestudie in opdracht van ZON. Mediator: 1997, 8(1), 4-5