Publicatie

Verandermanagement in de revalidatiesector: de borging en verspreiding van verbeteringen.

Botje, D., Wagner, C. Verandermanagement in de revalidatiesector: de borging en verspreiding van verbeteringen. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2010, 20(5), p. 7-10.