Publicatie

Publication date

Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde: perspectieven van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers.

Korte-Verhoef, M.C. de, Pasman, H.R.W., Schweitzer, B.P.M., Francke, A.L., Onwuteaka-Philipsen, B.D., Deliens, L. Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde: perspectieven van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2015, 159(A9044)
Download the PDF
Doel
Beschrijven hoe ziekenhuisopname van een patiënt aan het levenseinde vermeden kan worden, vanuit het perspectief van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers.

Opzet
Kwalitatief onderzoek met open interviews.

Methode
We interviewden 26 huisartsen, 15 verpleegkundigen en 18 mantelzorgers van 30 patiënten, die niet onverwacht waren overleden. Van deze patiënten waren er 20 opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 3 levensmaanden en waren er 10 niet gehospitaliseerd.

Resultaten
Uit de interviews kwamen 5 strategieën naar voren die konden bijdragen aan het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Deze strategieën waren:
(a) markeren dat de dood nadert en een omslag maken in het denken over de benodigde zorg;
(b) acute behandeling en zorg geven aan het levenseinde;
(c) anticiperende gesprekken voeren en interventies plegen;
(d) begeleiden en monitoren gedurende het ziekteproces;
(e) continuïteit in de zorg en behandeling thuis.

Uit de diepte-interviews bleek dat het noodzakelijk is dat de 5 strategieën in samenhang worden toegepast door een team van huisartsen en verpleegkundigen.

Conclusie
We identificeerden 5 samenhangende strategieën die bijdragen aan het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Bij patiënten die thuis verblijven aan het levenseinde adviseren we dat de arts en verpleegkundige samenwerken vanaf het moment dat is gemarkeerd dat het levenseinde nabij is. (aut. ref.)