Publicatie

Publication date

Verminderen van agitatie bij ouderen met dementie.

Meijel, B. van, Peijneneburg, R., Verkade, P.J., Brink, C., Schmitz, P., Lange, J. de, Francke, A. Verminderen van agitatie bij ouderen met dementie. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2010, 120(2), 40-43
Download the PDF
Op basis van literatuuronderzoek en met de AGREE-criteria voor de ontwikkeling van richtlijnen als uitgangspunt en gebruikmaking van een expertpanel, werd een richtlijn opgesteld voor het verminderen van agitatie bij ouderen met dementie. De richtlijn omvat vijf documenten en wordt aan de hand van vijf stappen uitgevoerd. Bij elke stap wordt systematisch te werk gegaan, zonodig met gebruikmaking van meetinstrumenten. Het oordeel van de gebruikers over de richtlijn is positief. De toepassing in multidisciplinair verband laat nog te wensen over. (aut. ref.)