Publicatie

Publication date

Verscheidenheid en capaciteitsbenutting in palliatieve terminale zorgvoorzieningen.

Mistiaen, P., Francke, A.L. Verscheidenheid en capaciteitsbenutting in palliatieve terminale zorgvoorzieningen. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download the PDF
Nederland heeft circa 191 voorzieningen voor palliatieve terminale zorg (PTZ) en er zijn er nog een vijftigtal in oprichting. Dit zijn zowel 'bijna thuis huizen' en high care hospices als palliatieve units bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen Er zijn echter grote regionale verschillen in dichtheid aan plaatsen in palliatieve terminale zorgvoorzieningen. Het bezettingspercentage bedraagt gemiddeld circa 70% en in bijna alle voorzieningen komen zowel leegstand als wachtlijsten voor.

Dit blijkt uit onderzoek door het NIVEL in opdracht van het Ministerie van VWS naar de 'markt' van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen.
Eind jaren tachtig werden in Nederland de eerste palliatieve terminale zorgvoorzieningen opgericht en in 1997 telde men 37 van deze voorzieningen.Sindsdien is het aantal flink toegenomen en in 2004 komen de eerste signalen dat er mogelijke overcapaciteit zou zijn en verdringing tussen de verschillende soorten palliatieve terminale zorgvoorzieningen.