Publicatie

Publication date

Versnelling van vergelijkende analyse en casemixcorrectie: een geautomatiseerde procedure met behulp van een referentiedataset.

Boer, D. de, Hoek, L. van der. Versnelling van vergelijkende analyse en casemixcorrectie: een geautomatiseerde procedure met behulp van een referentiedataset. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download the PDF
De resultaten van kwaliteitsmetingen zijn beter bruikbaar naarmate deze actueler zijn. Resultaten uit grootschalige landelijke metingen komen om verschillende redenen echter vaak pas vele maanden na de metingen beschikbaar. Eén van die redenen betreft de toepassing van state-of-the-art methoden voor vergelijkende analyses en casemixcorrectie.
In dit rapport staat een methode beschreven waarbij, met behulp van een referentiedataset, vergelijkende analyses met casemixcorrectie veel sneller uitgevoerd kunnen worden dan in het verleden. De methode is geautomatiseerd en ontwikkeld voor de Consumer Quality Index Verpleging, Verzorging en Zorg thuis (CQ-index; VVT). De CQ-Index is een familie van vragenlijsten voor het meten van patiëntervaringen met bijbehorende methodiek. De methode die in dit rapport wordt geïntroduceerd voldoet aan de eisen die horen bij de CQ-Index. De methode kan worden toegepast in sectoren waarin op basis van lopende of vorige metingen een referentiedataset van enkele tientallen aanbieders kan worden geconstrueerd.
Naast de mogelijkheid om analyses te versnellen heeft de methode met gebruik van referentiedatasets nog enkele andere voordelen die in dit rapport beschreven staan. Daarnaast verkent dit rapport de eventuele eisen die aan referentiedatasets gesteld kunnen worden, waarbij onder meer wordt gekeken naar de omvang en de representativiteit van de referentiedataset.
De methode draait inmiddels meer dan een half jaar in de VVT en wordt gebruikt om casemixgecorrigeerde scores toe te voegen aan de spiegelrapportage die brancheorganisatie ActiZ beschikbaar stelt aan zorgaanbieders en cliëntenraden. Indicatoren die worden geanalyseerd op dezelfde of vergelijkbare wijze als bij de
CQ-index kunnen veel baat hebben bij de hier beschreven methode voor het versnellen van dit soort analyses. Dit verhoogt de actualiteit en de bruikbaarheid van de resultaten.