Publicatie

Publication date

Visuele zorgroute als manier om keuze-informatie over de zorg te presenteren: verslag van literatuuronderzoek en interviews met patiëntenorganisaties.

Ruijter, L., Hendriks, M., Malanda, U., Boer, D. de. Visuele zorgroute als manier om keuze-informatie over de zorg te presenteren: verslag van literatuuronderzoek en interviews met patiëntenorganisaties. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download the PDF
Sinds 2014 is Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan burgers over kwaliteit van zorg. Deze informatie is te vinden op de website kiesBeter.nl. Om keuzeinformatie over de zorg te presenteren heeft het Zorginstituut begin 2014 een nieuw format bedacht. In dit format wordt per aandoening de zorgroute die een patiënt doorloopt visueel weergegeven. Voor elke fase (diagnose, behandeling, controle/nazorg, etc.) wordt aangegeven welke keuzemomenten er zijn en worden links naar specifieke informatie over zorg, zorgverleners en eventuele verschillende behandelingen gepresenteerd. Het idee van een dergelijke presentatiewijze is nieuw en het is nog niet bekend of mensen de zorgroute begrijpelijk of bruikbaar vinden.
Op basis van literatuur en gesprekken met patiëntenorganisaties concluderen we dat de
presentatie van een zorgroute patiënten mogelijk kan stimuleren om gefundeerde keuzes voor een zorgaanbieder te maken. De website van het Zorginstituut wordt door patiëntenorganisaties gezien als een goede startplek om deze informatie te presenteren, waarbij patiënten vervolgens kunnen worden doorverwezen naar de website/informatie van de patiëntenorganisaties. Voordat de zorgroute voor meerdere aandoeningen geïmplementeerd wordt op kiesBeter.nl, is het belangrijk om het format uit te testen onder een groep patiënten en enkele aandachtspunten omtrent de haalbaarheid te onderzoeken. (aut. ref.)