Publicatie

Publication date

Voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P., Verkerk, M. Voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download the PDF
Deze factsheet laat zien dat zeven van de tien verpleegkundigen aangeven dat er binnen hun team nooit medicatie wordt voorgeschreven door de verpleegkundigen. Uitzondering daarop zijn de verpleegkundigen/teams in algemene ziekenhuizen. In ongeveer tweederde van die teams schrijven verpleegkundigen wel eens een recept uit. Dertig procent van de verpleegkundigen in deze ziekenhuizen geeft aan dat de verpleegkundigen dat (ook) op eigen initiatief doen. In veel mindere mate (7% tot 9%) gebeurt dat binnen de teams in de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de thuiszorg. Vrijwel altijd vragen verpleegkundigen achteraf nog toestemming aan de arts, maar volgens eenderde van de verpleegkundigen is dit een formaliteit en toetst de arts inhoudelijk niet meer achteraf. Er zijn meestal geen schriftelijk vastgelegde regels over het voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen en verpleegkundigen ervaren geen onduidelijkheden. Over het algemeen vinden verpleegkundigen dat de kwaliteit van zorg verbeterd is door het medicatie voorschrijven door verpleegkundigen. Eén op elke zes verpleegkundigen vindt dat de zorg er minder veilig door is geworden. (aut. ref.)