Publicatie

Publication date

Waardering voor en effecten van Salsa, een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in de thuiszorg.

Graaff, F.M. de, Francke, A.L. Waardering voor en effecten van Salsa, een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in de thuiszorg. Verpleegkunde: 2005, 20(1), 18-28
Download the PDF
Doel: Doel van het hier beschreven pilotonderzoek was het krijgen van een eerste indicatie van effecten van intervisie aan extramuraal werkende verzorgenden van allochtone cliënten. Het gaat daarbij om de zogenaamde 'Salsa-intervisiemethodiek' die Stade Advies heeft ontwikkeld om verzorgenden te leren omgaan met verschillen in waarden en normen en hen te leren reflecteren op werkervaringen om zo tot afstemming van hun zorg op de behoeften van allochtonen te komen. Methode: De effecten op attitude, communicatie en ervaren werkbelasting zijn gemeten met behulp van vragenlijsten die verzorgenden voor en na de intervisie invulden. Resultaat: Uit het pilotonderzoek blijkt dat verzorgenden de' Salsa-intervisiemethodiek' waarderen, dat de waardering voor allochtonen cliënten niet significant verandert, de communicatie slechts op enkele punten verbetert en de ervaren werkbelasting niet significant verlicht wordt door de intervisie. Discussie: Gezien de beperkte omvang van de pilot en het beperkte aantal items dat significant veranderde, kunnen slechts voorzichtig conclusies worden getrokken. Verzorgenden waarderen Salsa omdat deze methode uitgaat van het leren op basis van eigen ervaringen. Verzorgenden lijken door Salsa minder belang te stellen in het thema allochtonen en hun specifieke wensen, de eigen kwaliteiten lager in te schatten en meer belang te gaan hechten aan het gebruik van tolken (telefoon) en consultatie. Conclusie: Door Salsa lijken verzorgenden minder de allochtone patiënten en meer de eigen vaardigheden en (on)mogelijkheden te gaan problematiseren en benutten. (aut.ref.)