Publicatie

Publication date

Waarnemers in beeld: diversiteit onder waarnemende huisartsen.

Hassel, D. van, Batenburg, R. Waarnemers in beeld: diversiteit onder waarnemende huisartsen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2014, 92(5), 203-208
Download the PDF
Waarnemers leveren een belangrijke bijdrage aan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt van huisartsen. De laatste jaren is hun aantal gestaag toegenomen. Het is belangrijk hun omvang, samenstelling en gedrag te volgen om zicht te houden op deze ‘reservecapaciteit’. In dit artikel wordt het arbeidsmarktgedrag van waarnemers geanalyseerd op basis van data uit de WaarneemMonitor-2011. Huisartsen kiezen voor het waarnemerschap vanwege flexibiliteit en omdat het voor hen financieel aantrekkelijk is. Ze werken 28,9 uur gemiddeld per week als waarnemer en het merendeel verwacht over vijf jaar niet meer als waarnemer te werken. Mannelijke waarnemers werken meer uren en voor meer verschillende opdrachtgevers dan vrouwelijke. De totale groep waarnemers wisselt snel van bezetting, vooral omdat starters dit tijdelijk doen. Toch zijn binnen deze groep duidelijke subgroepen te onderkennen. Waarnemers met veel werkervaring als huisarts blijven langer waarnemer dan starters. Zij zijn relatief vaak gemotiveerd om als waarnemer te werken vanwege registratiebehoud, terwijl starters de flexibiliteit van waarnemen belangrijk vinden. De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk voor het bepalen van de bijdrage van waarnemers aan de huisartsencapaciteit en voor de planning van de jaarlijkse instroom in de huisartsopleiding. (aut.ref.)