Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg. De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt door beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.

Onderzoek met BeroepenregistratiesEen van de databases van het Nivel

Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Met onze Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg verzamelen en analyseren we de werkzaamheid, loopbanen en praktijken van eerstelijns zorgverleners. We bouwen al jaren aan deze dataverzamelingen. Zo houden we loopbaangegevens van huisartsen al bij sinds 1975 en de personeelssamenstelling van huisartsenpraktijken sinds 2006. Door het analyseren onze vele data kunnen we over langere periode dingen zien als:

 • hoeveel mensen in een beroepsgroep werken
 • hoeveel uur ze werken
 • binnen wat voor praktijk ze dat doen
 • of ze zelfstandig werken of in loondienst
 • hoe de personeelssamenstelling (‘skillmix’) 2van praktijken in de eerste lijn eruit ziet

Doel Databank Communicatie in de ZorgDoel van ons onderzoek met Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

De resultaten van ons onderzoek vallen uiteen in:

 • rapportages met jaarcijfers over beroepsgroepen in de zorg
 • publicaties over trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van beroepsgroepen in de gezondheidszorg

Deze kunnen worden gebruikt door beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau. Want een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op.

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?’Resultaat: Jaarcijfers beroepsgroepen zorg (vrij toegankelijk)

Alle publicaties met jaarcijfers omtrent beroepsgroepen in de zorg die wij monitoren en waar wij duiding aan geven, zijn openbaar en (gratis) te downloaden. U vindt informatie over: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgResultaat: Arbeidsmarkt in de zorg, capaciteitsramingen

Bij Arbeidsmarkt zorg, ontwikkelingen en trends vindt u de actuele resultaten van ons onderzoek naar trends en ontwikkelingen - evenals mogelijke toekomstscenario's - voor verschillende beroepsgroepen, zoals GGD-zorgberoepen, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, medisch specialisten enzovoort.

De resultaten van grootschalig peilingen uit 2018 en 2019/2020 over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg per regio zijn op een aparte pagina uitgelicht.

Voor het doen van zogenaamde capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen de beroepsgroepen en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we de ontwikkelingen in arbeidsmarkt. Bovendien maken we analyses van oorzaken en gevolgen.

Fragment uit de publicatie Regionale balans in vraag en aanbod medisch specialisten (mei 2019)

Nivel-grafiek-medisch-specialisten-per-regio-2019

 NieuwsbrievenAlle publicaties van onderzoek met Beroepenregistraties bij elkaar

Bij Publicaties Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg vindt u alle publicaties over onderzoek waar we bij betrokken zijn geweest, bij elkaar. Om een beeld te geven: we hebben arbeidsmarktstudies uitgevoerd voor wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen van verschillende medische beroepsgroepen, zoals:

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
 • Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten enTuberculose
 • Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Vereniging voor Klinische Neurofysiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nedelandse Vereniging voor Reumatologie

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek laten doen met Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen en verloskundigen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

Privacybescherming

We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Om deze te waarborgen hebben we het Privacyreglement Registraties Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer weten?Meer weten?

Hiernaast en op de onderliggende pagina's treft u verschillende publicaties, projecten en nieuwsberichten over ons onderzoek aan, die u een beeld geven wat we zoal (kunnen) doen.

Batenburg, R. Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2022; geraadpleegd op 19-08-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/beroepenregistraties-de-gezondheidszorg
Thema