Publicatie

Publication date

Waarom maken terminale Turken en Marokkanen zo weinig gebruik van thuiszorg?

Graaff, F. de, Francke, A., Hasselt, T. van. Waarom maken terminale Turken en Marokkanen zo weinig gebruik van thuiszorg? www.nivel.nl: NIVEL, 2005.
Download the PDF
Turkse en Marokkaanse patiënten in Nederland worden meestal door de familie verzorgd. Ook voor de zorg in de terminale fase maken deze families zelden gebruik van thuiszorg. Het gevolg is vaak dat de vrouw of dochter die de terminale patiënt verzorgt zelf uitgeput raakt. Ook ontbreekt het haar vaak aan de noodzakelijke verpleegtechnische hulpmiddelen. Waarom maken ze geen gebruik van thuiszorg? Volgens huisartsen en transferverpleegkundigen verwijzen zij minder vaak naar thuiszorg, vanwege de taal- en communicatieproblemen die zij verwachten. Zelf vinden zij het ook lastig om de zorgbehoeften van de patiënt en de naasten goed in te schatten.