Publicatie

Publication date

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Jansen, T., Ramerman, L., Verheij, R. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2020. 35 p.
Download the PDF