Publicatie

Publication date

Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland.

Graaff, F.M. de, Francke, A.L. Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland. Verpleegkunde: 2002, 17(3), 131-139
Download the PDF
In deze literatuurstudie wordt ingegaan op de formele en informele behoeften van Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland aan verpleging en verzorging. De behoefte aan formele zorg blijkt nauw samen te hangen met de behoefte aan informele zorg. Pas wanneer de informele zorg tekortschiet, doet men een beroep op formele zorginstellingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de behoefte aan informele zorg gegeven door de naaste familie bij het ouder worden vaak groot is en dat vooral de (schoon)dochters de huishoudelijke en lichamelijke zorg op zich nemen. Factoren die het gebruik van formele zorg beïnvloeden zijn het al dan niet bekend zijn met de mogelijkheden van de Nederlandse instellingen, het deels negatieve imago van de instellingen, gevoelens van eer en schande, de mate waarop het aanbod aansluit op de vraag en de hoogte van de eigen bijdrage. Om de formele zorg af te stemmen op de behoeften worden onder meer de inzet van intermediairs en het in gesprek komen met de informele verzorgers (vrouwen) bepleit. (aut. ref.)