Publicatie

Zorggerelateerde schade in de klinische GGZ en verslavingszorg: een literatuuroverzicht.

Langelaan, M., Peeters, M., Kok, I., Wagner, C. Zorggerelateerde schade in de klinische GGZ en verslavingszorg: een literatuuroverzicht. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 2011, 66(1-2), p. 20-32.
Download the PDF