Afgesloten
2021

Rapid needs assessment bij rampen en crises: instrumenten en methoden, 2019-2021

Duur: jan 2019 - mei 2021

Achtergrond

Naast een literatuuronderzoek om lessen te trekken uit de internationale kennisbasis, wordt gebruik gemaakt van kennis van deskundigen binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGD’en, ARQ Kenniscentrum Impact en andere experts. Met medewerkers van GGD’en met verschillende aandachtsgebieden – crisiscoördinatie, psychosociale hulp, gezondheidsonderzoek bij rampen, medische milieukunde, epidemiologie – worden daarnaast meerdere scenario-oefeningen uitgevoerd om te bevorderen dat het praktische instrument aansluit bij de GGD-praktijk. Die scenario’s variëren van terroristische aanslag/grootschalige schietpartij, een chemisch incident tot een infectieziektenuitbraak.

Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen

Dit deelproject maakt deel uit van het langlopende project 'Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen'. De Basisunit wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en voeren we uit in samenwerking met het RIVM. Meer informatie over de Basisunit vindt u bij https://www.nivel.nl/nl/project/basisunit-gezondheidsonderzoek-en-monitoring-na-rampen .

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGD’en en ARQ Kenniscentrum Impact