Publicatie

Publicatie datum

Rapid needs assessment bij rampen en crises: snel inzicht in behoeften en problemen van getroffenen.

Dückers, M., Bosmans, M., Baliatsas, C., Domsdorf, T., Vliek-Mulder, M., Zwart, F. de. Rapid needs assessment bij rampen en crises: snel inzicht in behoeften en problemen van getroffenen. Utrecht: Nivel, 2021. 26 p.
Download de PDF
Een belangrijk uitgangspunt bij het verlenen van nazorg bij rampen en crises is dat diensten aansluiten bij behoeften en problemen van getroffenen. Maar wat is een goede manier om daar inzicht in te krijgen in de hectiek van de gebeurtenis – een hectiek waar “echt” gezondheidsonderzoek niet altijd mogelijk is?

Deze leidraad beoogt bij te dragen aan een meer eenduidige werkwijze en gedachtegang om behoeften en problemen van getroffenen vanuit GGD’en zo snel mogelijk in kaart te brengen ter bevordering van de publieke gezondheid en veiligheid. Aangezien mogelijkheden en werkwijzen voortdurend in beweging zijn, gaat het om een levend document.