Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Verpleging en verzorging bij mensen met (risico op) obstipatie.

Groot, K. de, Verest, W., Francke, A. Infographic. Verpleging en verzorging bij mensen met (risico op) obstipatie. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol in de zorg aan cliënten met (risico op) obstipatie. Tegen welke knelpunten lopen zij aan in hun handelen bij deze cliënten? En hoe kunnen deze knelpunten aangepakt worden?