Publicatie

Publication date
Beter gebruik van personenalarmering.
Gaag, M. van der, Bos, N., Hendriks, M., Boer, D. de. Beter gebruik van personenalarmering. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Read online
Authors (3) of this publication:
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief