Publicatie

Publication date

Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie: onderzoeksresultaten vanuit de onderzoekswerkplaats ‘routine zorgdata voor passende zorg’.

Dijk, C. van, Dik, J.W., Heim, N., Verheij, R., Leenen, C., Flinterman, L., Bos, I. Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie: onderzoeksresultaten vanuit de onderzoekswerkplaats ‘routine zorgdata voor passende zorg’. Utrecht: Nivel, 2021.

Download the PDF
Achtergrond
Uit de systematische analyse van bloed- en immuunziekten bleek dat de zorg voor patiënten met diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie mogelijk verbeterd kan worden. In de richtlijnen van DVT en longembolie staan weinig handvaten hoe de nazorg moet worden georganiseerd. Recente landelijke transmurale afspraak antistollingszorg bespreekt de nazorg wel.

Op basis van een analyse van gekoppelde gegevens van declaraties van ziekenhuis en gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van patiënten uit huisartsenpraktijken uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat niet alle patiënten controleafspraken hebben in het ziekenhuis of bij de huisarts in de twee jaar na een event. En dat de laatste controleafspraak bij meer dan een derde van de patiënten al binnen een half jaar na een nieuw event plaatsvindt. Ook patiënten die langer dan twaalf maanden antistollingsmedicatie verstrekt kregen, hebben vaak geen controleafspraken gedurende deze periode. Mede op basis van deze resultaten zijn twee verbeterafspraken gemaakt in het verbetersignalement DVT en longembolie:
- Verbeter de begeleiding voor patiënten die thuis behandeld worden voor een longembolie.
- Verbeter de controle van patiënten tijdens behandeling met antistollingsmedicatie na een DVT of longembolie.