Publicatie

Publication date
De begrijpelijheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen.
Maghroudi, E., Borgsteede, S., Rademakers, J., Dijk, L. van, Hooijdonk, C. van. De begrijpelijheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen. Tekstblad: 2018, 24(3), 16-19
Download the PDF
Authors (2) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie