Afgesloten
2017

Begrijpelijke etiketteksten op medicatie maken voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, 2016-2017

Duur: sept 2016 - sept 2017

Achtergrond
Een juiste interpretatie van de instructies voor medicijnetiketten (DLI's) is nodig voor veilig gebruik en een betere naleving van voorgeschreven medicijnen. DLI's zijn vaak te moeilijk voor patiënten, vooral voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Wat nog onbekend is, is hoe specifieke tekstuele elementen in DLI's (bijvoorbeeld de presentatie van cijfers of het gebruik van medisch jargon) en de gezondheidsvaardigheden van patiënten gerelateerd zijn aan het begrip van DLI's. Om gezondheidsprofessionals concrete aanwijzingen te geven over het optimaliseren van het voorschrijven van geneesmiddelen, hebben we een systematische review uitgevoerd om de beschikbare onderzoeksresultaten samen te vatten waarin tekstuele elementen de juiste interpretatie van DLI's in relatie tot de gezondheidsvaardigheden van patiënten vergemakkelijken of belemmeren.

Methode
Een systematisch literatuuronderzoek in PubMed, EMBASE, PsychINFO en Smartcat (tot april 2019) om studies te identificeren die tekstuele elementen onderzoeken die de juiste interpretatie van DLI's in relatie tot gezondheidsvaardigheden van patiënten vergemakkelijken of belemmeren.

Resultaten
Een overzicht van tekstuele elementen die bijdragen aan de juiste interpretatie van DLI's. Het optimaliseren van de tekstuele instructies op medicijnetiketten kan de veiligheid en naleving van voorgeschreven medicijnen verhogen, rekening houdend met het feit dat een aanzienlijk deel van de patiënten lage gezondheidsvaardigheden heeft.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Health Base - expertisecentrum voor geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking