Publicatie

Publication date

De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg.

Hingstman, T.L., Langelaan, M., Wagner, C. De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download the PDF