Afgesloten
2011

Zorgverleners in instellingen voor langdurige zorg: de minimale en optimale bezetting voor veilige en verantwoorde zorg, 2010-2011

Duur: okt 2010 - dec 2011

Achtergrond
Al jaren is een tendens zichtbaar waarin de zorgzwaarte van bewoners in instellingen voor langdurige zorg toeneemt. Deze geleidelijke verandering in doelgroep is niet altijd gepaard gegaan met een verandering van het personeel qua aantal, opleidingsniveau en competenties. Dit kan leiden tot een niet adequate dagelijkse bezetting waardoor cliëntgerichte zorg niet kan worden geboden. Hoe de relatie eruit ziet tussen dagelijkse bezetting, de zorgzwaarte van bewoners, de manier van zorg verlenen, en de resultaten gemeten met het kwaliteitskader verantwoorde zorg is momenteel niet duidelijk.

Onderzoeksvragen
1. In welke mate en op welke wijze varieert de dagelijkse bezetting en de (geobserveerde) kwaliteit van zorg bij de participerende instellingen?
2. In welke mate en op welke wijze is de dagelijkse bezetting afgestemd op de zorgzwarte en reële behoefte van cliënten?
3. In welke mate en op welke wijze beïnvloeden contextfactoren de dagelijkse bezetting?
4. In welke mate en op welke wijze beïnvloeden specifieke elementen van de dagelijkse bezetting de kwaliteit van de geleverde zorg?

Methode
Het uitgangspunt van de case-studie is het vergelijken van de kwaliteit en kwantiteit van de dagelijkse bezetting en de (geobserveerde) kwaliteit van zorg in tien instellingen voor langdurige zorg.

Resultaten
De resultaten moeten meer inzicht bieden in de benodigde minimale (risico’s op schade zijn afgedekt) en optimale (zorg voldoet aan behoefte cliënt) kwaliteit en kwantiteit van zorgverleners in instellingen voor langdurige zorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS