Publicatie

Publication date

De meerwaarde van de orthopedagoog-generalist: nut en noodzaak van de beroepsgroep bezien vanuit
werkgeverperspectief.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. De meerwaarde van de orthopedagoog-generalist: nut en noodzaak van de beroepsgroep bezien vanuit werkgeverperspectief. Utrecht: Nivel, 2024. 30 p.
Download the PDF