Publicatie

Publication date
Determinanten van niet-pluisgevoel bij kanker.
Donker, G., Wiersma, E., Hoek, L. van der, Heins, M. Determinanten van niet-pluisgevoel bij kanker. Huisarts en Wetenschap: 2017, 60(12), 620-622
Lees online
Gegevensverzameling
Author of this publication:
M. (Marianne) Heins
onderzoeker project ‘Overleven met kanker: focus op de eerstelijn’