Publicatie

Publication date

Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici.

Dijk, C.E. van, Verheij, R.A., Hansen, J., Velden, L. van der, Bakker, D.H. de. Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici. Utrecht: NIVEL, 2010. 41 p.
Download the PDF